Catalogue Simon Series 50 R

 

CÔNG TẮC Ổ CẮM SIMON SERIES 50, CHUẨN VUÔNG

Dowload bảng giá công tắc ổ cắm Simon Series 50

CÔNG TẮC ĐƠN

 Bộ Công tắc đơn 16AX AC250V - Switches, 16AX AC250V
51011B | 51012B | 51024B | 51023B | 51026B | Series 50 | Simon series 50

51011B

Bộ công tắc đơn, 1 chiều.

62,000 (VNĐ)

51023B

Bộ công tắc đơn 2 cực.

92,000 (VNĐ)

51012B

Bộ công tắc đơn, 2 chiều.

72,000 (VNĐ)

51026B

Bộ công tắc trung gian đơn.

127,000 (VNĐ)

51024B

Bộ công tắc đơn 2 cực, 2 chiều.

115,000 (VNĐ)

 
 Bộ Công tắc đơn có dải phản quang 10AX 250V~
51011BTY | 51012BTY | 51023BTY | 51024BTY | 51026BTY

51011BTY

Bộ công tắc đơn, 1 chiều có dải phản quang.

66,000 (VNĐ)

51023BTY

Bộ công tắc đơn 2 cực có dải phản quang.

97,000 (VNĐ)

51012BTY

Bộ công tắc đơn, 2 chiều có dải phản quang.

77,000 (VNĐ)

51024BTY

Bộ công tắc 2 cực, 2 chiều có dải phản quang.

115,000 (VNĐ)

51026BTY

Bộ công tắc trung gian đơn, có dải phản quang.

132,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đơn có đèn LED 10AX 250V~

51011BD

Bộ công tắc đơn, 1 chiều có đèn LED.

115,000 (VNĐ)

51012BD

Bộ công tắc đơn 2 chiều có đèn LED.

135,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đơn có đèn LED 20AX 250V~

52023BD

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

262,000 (VNĐ)

52023B

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

262,000 (VNĐ)

52024BD

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

348,000 (VNĐ)

52024B

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

348,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đơn có đèn LED 32AX 250V~

53223BD

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

300,000 (VNĐ)

53223B

Bộ công tắc đơn, 1 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

300,000 (VNĐ)

53224BD

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED xanh.

385,000 (VNĐ)

53224B

Bộ công tắc đơn, 2 chiều, 2 cực có đèn LED đỏ.

385,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC ĐÔI

 Bộ công tắc đôi 10AX 250V~

51021B

Bộ công tắc đôi, 1 chiều.

86,000 (VNĐ)

51046B

Bộ công tắc trung gian đôi.

216,000 (VNĐ)

51022B

Bộ công tắc đôi, 2 chiều.

100,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đôi có dải phản quang 10AX 250V~
Công tắc đôi có dải phản quang vuông Simon

51021BTY

Bộ công tắc đôi, 1 chiều có dải phản quang.

91,000 (VNĐ)

51022BTY

Bộ công tắc đôi, 2 chiều có dải phản quang.

105,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc đôi có đèn LED 10AX 250V~
51021BD | 51022BD | Công tắc đôi 1 chiều | Công tắc đôi 2 chiều | Công tắc đôi có đèn LED

51021BD

Bộ công tắc đôi, 1 chiều có đèn LED.

200,000 (VNĐ)

51022BD

Bộ công tắc đôi 2 chiều có đèn LED.

237,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC BA

 Bộ công tắc ba 10AX 250V~

51031B

Bộ công tắc ba, 1 chiều.

114,000 (VNĐ)

51032B

Bộ công tắc ba, 2 chiều.

131,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc ba có dải phản quang 10AX 250V~
51031BTY | 51032BTY | Công tắc ba vuông

51031BTY

Bộ công tắc ba, 1 chiều có dải phản quang.

119,000 (VNĐ)

51032BTY

Bộ công tắc ba, 2 chiều có dải phản quang.

136,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc ba có đèn LED 10AX 250V~
51031BD | 51032BD

51031BD

Bộ công tắc ba, 1 chiều có đèn LED.

274,000 (VNĐ)

51032BD

Bộ công tắc ba, 2 chiều có đèn LED.

323,000 (VNĐ)

 

CÔNG TẮC BỐN

 Bộ công tắc bốn 10AX 250V~
51041B | 51042B | Công tắc bốn | Công tắc vuông 4

51041B

Bộ công tắc bốn, 1 chiều.

117,000 (VNĐ)

51042B

Bộ công tắc bốn, 2 chiều.

160,000 (VNĐ)

 Bộ công tắc 4 có dải phản quang 10AX 250V~
51041BTY | 51042BTY

51041BTY

Bộ công tắc bốn, 1 chiều có dải phản quang.

122,000 (VNĐ)

51042BTY

Bộ công tắc bốn, 2 chiều có dải phản quang.

165,000 (VNĐ)

 

NÚT NHẤN ĐƠN

 Nút nhấn đơn 10AX 250V~

51011BF Nút nhấn chuông Simon
51011BF

Bộ công tắc nút nhấn đơn.

63,000 (VNĐ)

51013BF

51013BF

Bộ công tắc nút nhấn đơn có đèn LED.

115,000 (VNĐ)

56301B
56301B

Bộ công tắc nút nhấn chuông.

87,000 (VNĐ)

 

56301BTY
56301BTY

Bộ công tắc nút nhấn chuông có dạ quang.

92,000 (VNĐ)

56302A
56302A

Bộ công tắc nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền"
(Sử dụng kèm B51022BD)

301,000 (VNĐ)

56303A | Nút chuông không làm phiền | Nút chuông khách sạn

56303A

Bộ công tắc nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền" và "Mời dọn phòng"
(Sử dụng kèm B51022BD)

390,000 (VNĐ)

 

D51022BD | Công tắc không làm phiền

D51022BD

Bộ công tắc đôi với hiển thị "Không làm phiền" và "Mời dọn phòng"

213,000 (VNĐ)

 

NÚT NHẤN ĐÔI

 Nút nhấn đôi 10AX 250V~

51021BF
51021BF

Bộ công tắc nút nhấn đôi

86,000 (VNĐ)

51023BF
51023BF

Bộ công tắc nút nhấn đôi có đèn LED

199,000 (VNĐ)

 

NÚT NHẤN BA

 Nút nhấn ba 10AX 250V~


51031BF

Bộ công tắc nút nhấn ba

106,000 (VNĐ)


51033BF

Bộ công tắc nút nhấn ba có đèn LED

269,000 (VNĐ)

 

Ổ CẮM VÀ CÔNG TẮC

 Bộ công tắc và Ổ cắm 10-13 AX 250V~
51076B

51076B

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt kèm theo công tắc 1 chiều, 10A 250V~

81,000 (VNĐ)

51074B

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và chấu dẹt kèm công tắc 2 chầu, 10A 250V~

90,000 (VNĐ)

 
51076BTY

51076BTY

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt kèm công tắc 1 chiều có dải phản quang.

86,000 (VNĐ)

57014BTY

Ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu tròn và dẹt kèm công tắc 2 chiều có dải phản quang.

94,000 (VNĐ)

 

51089B
51089B

Ổ cắm 3 chấu đa tiêu chuẩn kèm công tắc, 13A 250V~

123,000 (VNĐ)

45089 Ổ cắm đôi Simon 2 đế vuông

45089

Bộ ổ cắm đôi đa tiêu chuẩn có công tắc, 13A 250V~
Kích thước: Rộng 146mm, cao 86mm, Kích thước lắp đặt: 121mm.

320,000 (VNĐ)

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

CATALOGUE SIMON SERIES 50 (PHẦN 2)